banner
FB

FOTO'S

Alle foto's kan je vinden op Picasa.
Klik hier om de foto's op Google (Picasa) te bekijken.
Klik hier.


KCF Schoten SK onderschrijft de volgende charters en engageert zich ertoe in de mate van het mogelijke de doelstellingen ervan na te leven en te promoten

 

- Recht op te sporten op eigen maat voor elke jongere

- Gezond sporten

- Ethiek in de sport 1

- Ethiek in de sport 2

- Antidoping : Wie sport moet weten waar de lijn ligt.

- Vlaamse Sportfederatie

- Dynamoproject : een vrijwilligersvriendelijke verenigingPrivacyverklaring

Conform de Europese Wetgeving op de Privacy d.d. 25 mei 2018 laat het Bestuur van KFC Schoten SK weten dat alle gegevens van de bij onze vereniging aangesloten trainers, speelsters, spelers en vrijwilligers, enkel gebruikt worden voor doeleinden die met de werking van onze voetbalvereniging KFC Schoten SK te maken hebben.

 

Covid-19 regels


Sporten in georganiseerd verband is toegelaten :

 • In een groep van maximum 50 personen
 • Met contact en onder toezicht van een meerderjarige verantwoordelijke
 • Alle sportwedstrijden kunnen plaatsvinden, ongeacht het aantal deelnemers.
 • Bij indoorwedstrijden zijn maximum 200 toeschouwers toegelaten.
 • Bij outdoorwedstrijden zijn maximum 400 toeschouwers toegelaten.
 • Bij de organisatie van sportwedstrijden moeten ALLE toeschouwers verplicht een mondmasker dragen.
 • Bij trainingen is het verplicht om een aanwezigheidslijst (naam, contactgegevens, uur van aankomst en vertrek) in te vullen. Deze lijst moet 2 weken bewaard worden. Na deze 2 weken moet deze lijst verplicht vernietigd worden.
 • De registratie van contactgegevens van deelnemers is verplicht voor de gemeenschappelijke sportlessen, en niet voor sportwedstrijden of toernooien.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten in ALLE sportaccommodaties op Schotens grondgebied voor trainingen. Kleedkamers en douches mogen enkel gebruikt worden bij de organisatie van wedstrijden. Tussen het gebruik van de kleedkamers en douches door verschillende teams moeten de kleedkamers en douches grondig worden gereinigd en ontsmet.
 • Alle Schotense sportverenigingen moeten verplicht het protocol van hun sportfederatie volgen en een draaiboek voor de heropstart van trainingen en wedstrijden uitwerken. Zowel protocol als draaiboek moeten via mail bezorgd worden aan de sportdienst.
 • Cafetaria’s van sportverenigingen zijn verplicht om de maatregelen van Horeca Vlaanderen te volgen. Zie http://heropstarthoreca.be en https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden voor meer informatie.

 
Sportcafetaria
De uitbating van een sportcafetaria valt, volgens het huidig geldende MB, onder de bepalingen voor horecazaken en die zijn als volgt:

Art. 5. In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten:
1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
2° een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend), zolang de sociale bubbel wordt gerespecteerd. Het is de individuele verantwoordelijkheid van de klant om de sociale bubbel te respecteren;
3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
4° elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;
6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, voor kleinere sportkantines waar slechts 1 iemand de bediening doet, kan de regel voor eenmanszaken toegepast worden en kan er bediend worden aan de bar, steeds met respect van 1,5 meter met en tussen de klanten. Als de bar bediend wordt door meer dan 1 persoon, mag er niet besteld worden aan de toog, dan is bediening aan de tafels verplicht;
8° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
9° de contactgegevens van één klant per tafel (telefoonnummer of e-mailadres) worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19 en binnen de 14 kalenderdagen vernietigd. Klanten moeten uitdrukkelijk akkoord gaan. Klanten die dat weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
10° drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 01.00 uur `s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf 01.00 uur 's nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

 
 

Logo
ontwerp : Insitewebdesign