banner
fb logo


Alle informatie over onze club en zijn medewerkers vindt U op deze pagina.

DE CLUB

Naam van de Club : KFC Schoten SK
Kleuren : Geel - Groen
Kleuren 1ste elftal : Geel - Groen - Groen
Stamnummer : 956
Oprichting : 1916
Telefoon terrein Gemeentepark : 03/658.96.15
Adres : KFC Schoten SK
    Kasteeldreef 42 bus 5
    2900 Schoten

BESTUUR

   FUNCTIE    NAAM    E-MAILADRES
Voorzitter : Jozef Nevelsteen jozefnevelsteen@skynet.be
Ondervoorzitter :    
Clubmanager : Verstraeten Walter  
Sponsoring :    
Secretaris GC : Jozef Nevelsteen jozefnevelsteen@skynet.be
Medew Secretariaat : Ludo Kegeleers ludo.kegeleers@gmail.com
Jeugdcoördinatie :    
Feestbestuurder :    
Voorzitter dames : Luc Rodeyns lrodeyns@seris.be
Kinesist : Stefanie Bootsgezel stephaniebootsgezel@gmail.com

naar boven

JEUGDBESTUUR

   FUNCTIE        NAAM    E-MAILADRES
Secretaris : Jozef Nevelsteen jozefnevelsteen@skynet.be
Materiaalmeester : Patrick Vissers phcm@skynet.be
Jeugdcoördinatie :    
Terreinverzorger : Rik De Roover  
Terreinverzorger : W V d Kieboom  
Terreinverzorger :    
Tornooi commissie: Patrick Bogaerts parkcup@gmail.com
Site verantwoordelijke : Paul Theunis theunis.p@skynet.be

naar boven

KANTINE

   FUNCTIE        NAAM    E-MAILADRES
Verantwoordelijke : Walter van de Kieboom  
Helpende hand : Dirk Heynen  
Helpende hand : Christel Debrauwere Christel.de.brauwere@telenet.be

naar boven

TICKETVERKOOP

   FUNCTIE                        NAAM                                E-MAILADRES
Verantwoordelijke Theunis Paul theunis.p@skynet.be
Ticketverkoper De Vos Rik  
Ticketverkoper Frédérick Bruno  
Ticketverkoper Steurs Leo steurs.leo@telenet.be 
Ticketverkoper Van Camp Jan  
Ticketverkoper Van Bavel Jos vanbavel.jos@gmail.com

naar boven

HOE BEREIK JE DE CLUB ?

De terreinen van voetbalclub Schoten SK zijn gelegen in het Gemeentepark van Schoten.
U kan de terreinen op twee manieren bereiken :

U gebruikt een GPS systeem en komt vanuit de richting Oost-Vlaanderen of Brabant, dan tikt U
hetvolgende in : Braamstraat - 2900 Schoten

U gebruikt een GPS systeem en komt vanuit de richting Nederland, dan tikt u
hetvolgende in : Kasteeldreef - 2900 Schoten

U kan uw wagen parkeren in de kasteeldreef of op de parking van de Riddershoeve.

Als U van de Hoogmolenbrug (over het Albertkanaal) komt, beneden direct links en iets verder
op uw linkerkant is een grote parking.

Vanuit Brabant en Oost-Vlaanderen en het zuiden van Europa:

Kennedytunnel en vervolgens de Antwerpse ring op.
Neem afrit Deurne (afrit 2 -sportpaleis). Beneden de afrit onmiddellijk rechts de N112 (Bisschoppenhoflaan) opdraaien.
De Bisschoppenhoflaan altijd volgen tot aan de vijfde verkeerslichten (rechts ziet u de winkel DESCO en een QUICK-restaurantje).
Aan deze lichten links afdraaien richting Schoten en de Hoogmolenbrug over.
Direct na deze brug ziet u links het stadion van KFC Schoten SK in het park liggen.
Beperkte parkeermogelijkheden zijn er in de onmiddelijke nabijheid (er is regelmatig controle op foutparkeer-ders).Direct links na de brug is er een parking die tijdelijk mag gebruikt worden.

Vanuit richting Nederland , Duitsland en oost Europa,

Komt U via de E19 neem dan de afrit Brasschaat. Onderaan de afrit rechts richting Merksem. Aan de lichten onmiddellijk na de brug, rechts de Bredabaan volgen. Aan de volgende lichten links afdraaien (Carrefour Schoten). U rijdt nu richting Schoten centrum via de Hortsebaan. Deze baan blijft U altijd rechtdoor volgen tot voorbij de verkeerslichten. Na de sporthal van Schoten gepasseerd te hebben moet U verplicht rechts afdraaien. Op het einde van deze straat rijdt U de rotonde op. Neem de 2de afslag. U rijdt de Kasteeldreef ten einde en kan Uw wagen parkeren op de parking achter de Riddersrhoeve. De toegang tot de voetbalterreinen liggen links van het Kasteel en achter de tennisvelden in het park.

Opgelet ! Het is absoluut verboden om met de wagen in het park te rijden !

naar boven

INKOMTARIEVEN

   Inkomtarieven  
Niet overdekte staanplaats € 5,00
Seniors € 5,00
Jeugdwedstrijden € 2,50

   Abonnementen  
Exclusief jeugdabonnement € 20,00
Seniors € 60,00
Seniors +65 € 50,00
   

* Abonnementen zijn slechts geldig voor 1 seizoen enkel op competitiewedstrijden en in combinatie met alle
   jeugdwedstrijden.  Voor Jeugd + Seniors = enkel voor ouders van jeugdspelers, aan te tonen via identiteitskaart.
 

   Scoutingkaarten

De aanvragen voor gratis scoutingkaarten moeten minstens een week voor de wedstrijd aangevraagd worden.     Uitsluitend schriftelijke aanvragen (per fax of e-mail) worden door KFC Schoten SK aanvaard.
    Aanvragen dienen uitsluitend door de G.C. van de verzoekende club ingediend te worden.

Correspondentie gegevens:

Toegangswegen tot het A-terrein

Er zijn twee bemande toegangspoorten voorzien.
   1. Toegang kant Braamstraat : voor wie via de Hoogmolenbrug over het Albertkanaal komt.
   2. Toegang kant Tennis : voor wie langs de Kasteeldreef en het kasteel in het park komt.

naar boven

CLUBREGLEMENT

Klik hier voor een PDF-versie van het clubreglement.

Let op ! Om PDF-bestanden te kunnen lezen dient U te beschikken over Adobe Reader. U kunt Adobe Reader hier downloaden.

naar boven

WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL ?

Wat moet U doen als U slachtoffer bent van een sportongeval opgelopen ofwel bij een trainingsessie of tijdens een wedstrijd. Naast de persoonlijke revalidatie en het herstel is er ook een administratief luik.

Vraag naar het KBVB formulier "Aangifte van ongeval" aan Uw trainer of afgevaardigde indien U het niet spontaan overhandigd werd.

Welke chronologische stappen moeten U nemen:

Laat de ene zijde van het ontvangen KBVB formulier (met hoofding Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer VOLLEDIG invullen. Alle vragen van 1 tem 13 moeten beantwoord worden. Bovenaan dienen de doktergegevens vermeld te worden, middensectie van 13 vragen volledig laten invullen en de validatie sectie onderaan moet een datum en handtekening van de dokter hebben. Kijk dit goed na voor U het formulier aan de clubsecretaris overhandigd ! Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET verder afgewerkt binnen de club !!

Vul de andere zijde van het KBVB formulier (met hoofding Aangifte van ongeval") zelf VOLLEDIG in. We overlopen alle vragen ter verduidelijking:

- Naam en stamnummer club (in BLOKLETTERS): KFC SCHOTEN SK - 956

- Naam en voornaam van de gekwetste ( in BLOKLETTERS)

- Aaansluitingsnummer KBVB (indien niet gekend zie secretaris)

- Zijn/haar geboortedatum

- Zijn/haar juiste adres

- Ziekenfonds informatie: kleef een ZIEKENFONDSBRIEFJE in het vakje

- Is hij student, arbeider, bediende, zelfstandige?

- Wat is zijn/haar beroep?

- Naam en adres van zijn/haar werkgever

- Is hij in de hoedanigheid van speler onderworpen aan de Sociale Zekerheid?

- DATUM EN UUR VAN HET ONGEVAL (!) 00 / 00 / 0000 - 00:00 UUR

- Zijn / haar functie: SPELER / OEFENMEESTER / VRIJWILLIGER

- A. Tijdens welke wedstrijd?
Welke afdeling en reeks?

- B. Tijdens welke vriendschappelijke wedstrijd?

- C.Tijdens welke training?

- Op welk speelveld?

- Omstandigheden van het ongeval?

De andere vragen kan U, indien van toepassing, samen met de secretaris overlopen alvorens in te vullen.

Ingevuld formulier zo snel mogelijk aan de clubsecretaris afgeven. In princiepe de DINSDAG NA het ongeval (bestuursvergadering, behoudens een mogelijke wijziging, elke dinsdag vanaf 19:00 uur in het secretariaat). Het volledige ingevulode formiulier moet TEN LAATSTE veertien werkdagen na het ongeval afgeleverd worden bij de KBVB. Laattijdig afgegeven formulieren worden NIET meer behandeld zodat er geen aan-spraak op een tussenkomst van het FSF verwacht mag worden.

Nadat het ongevalsformulier verstuurd werd naar het FSF, ontvangt Schoten SK na ongeveer 14 dagen een bevestiging of het dossier al dan niet aanvaard werd. Bij dit schrijven (okergeel blad) is een in te vullen genezingsattest toegevoegd dat door de behandelende arts van de speler wederom moet ingevuld worden. Opgelet: Zonder dit attest terug binnen te brengen kan U de trainingen of wedstrijden NIET hervatten. U bent dan immers NIET verzekerd en indien U een andere blessure zou oplopen wijst zowel de KBVB als KFC Schoten SK alle verantwoordelijkheid af. Dit in te vullen attest wordt door het secretariaat naar de speler per brief toegezonden.

Alle medische rekeningen moeten EERST door de betrokken speler betaald worden en DAARNA aangeboden worden op het ziekenfonds. (Geen rekeningen afgeven op het secretariaat!!) De speler ontvangt dan een afrekeningsstaat van het ziekenfonds. UITSLUITEND deze afrekeningsstaat moet samen met het ingevulde genezingattest aan onze secretaris bezorgd worden.

Het FSF berekend dan het terug te betalen saldo minus € 8 administratiekosten. Zowel de speler als Schoten SK ontvangt hiervan een schrijven van het FSF.

De speler zal automatisch een schrijven vanwege Schoten SK ontvangen met de vraag zijn bankrekeningnumer op te geven. (FSF uitbetalingen worden uitsluitend via de bank uitgevoerd!) Na de uitbetaling is het dossier voor Schoten SK afgesloten.

Opmerking: enkel aangesloten leden die hun lidgeld betaald hebben komen in aanmerking voor een tussenkomst van het FSF bij sportongevallen! Wij hopen U voldoende geinformeerd te hebben inzake de correcte afhandeling van een ongevalsdossier.

Tenslotte nog dit: bovenstaande richtlijnen dienen zeer strikt opgevolgd te worden, anders kan KFC Schoten SK niet garant staan voor een mogelijke terugbetaling van Uw gemaakte uitgaven.

De corresponderende Bondsreglementering kan U hier terugvindenin Bijlage VII van de Bondsreglementen.

Indien er nog onduidelijkheden zijn contacteer dan onze secretaris Jef Nevelsteen

PDf -versie : klik hier.

Terug naar boven

 
logo
weersverwachting
 
ontwerp : Insitewebdesign